U kunt op maandag 11 en dinsdag 12 maart a.s. inschrijven tussen 18.30 en 20.30 uur.

Om leerlingen en ouders voldoende tijd en aandacht te geven, verzoeken we de leerlingen met de achternaam beginnend met A tot en met J op maandag te komen en de leerlingen met de achternaam beginnend met K tot en met Z op dinsdag.

U dient bij de inschrijving de volgende formulieren mee te brengen:
• de POVO-adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs. U ontvangt deze verklaring via de basisschool;
• het door u ingevulde aanmeldingsformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs, voorzien van handtekeningen van beide ouders/verzorgers. Dit aanmeldingsformulier treft u bijgaand aan. Het is ook te vinden op de sites van onze scholen;
• de identiteitskaart of het paspoort waarop de juiste schrijfwijze van de naam en het BSN-nummer (burgerservicenummer) van uw kind staan.

Na de centrale aanmelding geven de scholen voor voortgezet onderwijs aan de basisscholen door welke leerlingen zijn aangemeld. De basisscholen verzorgen de verdere toezending van alle belangrijke informatie van de leerlingen aan de gekozen school. De nieuwe school zal vervolgens contact opnemen met de leerkracht van uw kind om de gegevens te bespreken.