Missie, visie en identiteit

Kernelementen van OMO SG De Langstraat
•     Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs;
•     Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen:
•     Respectvol samenleven en samenwerken;
•     Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
•     Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit

Uitgebreide informatie over onze missie, visie, speerpunten etc. vindt u in het Schoolplan 2016-2019.